Hedef Bilişim Sistemleri

Sanayi Makinelerine Teknoloji Transferi ve Embedded Yazılım Çözümleri

Hedef Bilgisayar EasyBox ile ortaya çıkan yeni teknolojilerin ve bilginin Kurumların ve firmaların kullanımına aktarılması aşamasındaki süreçlerin tümüne destek olmayı amaçlamaktadır. Sanayi sektöründe firmaların bünyesinde kullandıkları eski Makinelerin ve cihazların yeni teknolojilere uygun hale getirilmesi veya ara adaptörler ile yeni teknolojilere bağlanmasını sağlamak için geliştirilmiş olan EasyBox sayesinde firmaların kolay iş takibi sağlanmakta, verimliliği artırılmakta ve tasarruf sağlayacak ürünler konusunda yenilikler sunulmakta. Hedef Bilgisayar uzman ekibi ve firmanın yetkili mühendis kadrosu ile firmanın makine parkurlarına ait teknolojilerin ticari potansiyelini değerlendirerek, uygun olan makinelerin ve teknolojik mekanizmalarının dönüşümü için ön çalışma yürütmekte ve bunu rapor olarak sunmakta. Bu raporlar ve içerisinde yer alan tespitler doğrultusunda firmanın gelişime açık olan sistemleri için teknoloji transfer çalışmaları yürütülerek dünyadaki değişimlere önceden ayak uydurması sağlanmakta, sektöründe rekabet gücü yüksek düzeye getirilmekte, yenilikçi ve öncü firma olması amaçlamaktadır.

Hedef Bilgisayar EasyBox ürünleri ile teknoloji transferi faaliyetleri ile firmaların gelişmesine olumlu bir katkı sunmakta.

Çözümlerimiz
HEDEF BİLGİSAYAR 2018