Hedef Bilişim Sistemleri

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Günümüz iş dünyasında devlet kurumların, kurumsal firmaların ve kobilerin rekabet gücü, Bilgi Teknolojilerinden yararlanma düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ticari başarı, artık ancak iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir Bilgi Teknolojisi altyapısı ile mümkün oluyor.

Hedef Bilgisayar, kurumları hedeflerine ulaştıracak en yeni Bilgi Teknolojilerini kullanarak, bilgi işlem ortamlarının planlanması, yapılandırılması, kurulması ve yönetim hizmetleri ile ilgili destek vermekte. Bilgi Teknolojileri know how ını danışmanlık hizmetleri ile kuruluşlara aktarmakta. Bu danışmanlık hizmetleri sonucunda kurumların Bilişim Teknolojileri ile daha verimli hale gelmelerini hedeflemekte ve sağlamakta.

Danışmanlık hizmetlerini, her kuruluşun Bilişim Teknolojileri gereksinimlerinin analiz ve tespitine göre özel olarak planlamakta.


Çözümlerimiz
Stratejik Danışmanlık Hizmetleri

Kurumların bilgi teknolojileri stratejilerinin belirlenmesini kapsayan bir hizmettir. Firmaların hedeflerine en uygun stratejinin belirlenmesini sağlar.

Proje Danışmanlığı

Kuruluşun her türlü bilgi işlem projesinin Data Sistem Çözüm Metodolojisi kullanılarak yönetildiği hizmetlerdir. Böylelikle projeler, istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak, başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.

Teknoloji ve Çözüm Hizmetleri

Tamamı teknik olan bu çalışma, gerekli çözümün uzman danışmanlarımız tarafından bizzat gerçekleştirilmesini kapsar.
HEDEF BİLGİSAYAR 2018