Hedef Bilişim Sistemleri

Periyodik Bakım Hizmetleri

Firmanın donanım ürünlerinde zaman içinde çalışma koşulları ve çeşitli nedenlerle problem çıkabilir. Olası problemleri önlemek amacıyla belli aralıklarla önleyici bakım hizmeti verilir. Üretici ve Hedef Bilgisayar tarafından tavsiye edilen, standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara uygun bir biçimde gerçekleştirilen bir hizmettir.

Bu süreçte mevcut envanter ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, sistem altyapısının detaylı analizinin yapılmaktadır. Çalışma kapsamında, tüm ağ topolojisi, güvenlik yapısı sistem topolojisinin çıkarılması da zorunludur. Elde edilen bu veriler sayesinde kurumun Bilişim Teknolojileri altyapısının iyileştirilerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi hedeflenir.Çözümlerimiz

HEDEF BİLGİSAYAR 2018